Zwroty i reklamacje

Zwroty

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru wraz z formularzem zwrotu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Wzór formularza zwrotu

3. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych przez Klienta za pobraniem.

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać reklamowany Towar wraz z formularzem reklamacji.

Wzór formularza reklamacji

Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

4. Z uwagi na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa produkty odzieżowe przedkładane do reklamacji, które były już noszone muszą być wyprane (zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce) i czyste.

Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
a) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta.
b) odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a) w przypadku zapłaty przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
b) w przypadku zapłaty z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
c) w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu