Polityka prywatności

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Firma P-INK Paweł Biardzki dba o ochronę prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika Portalu wyrażana w momencie rejestracji w Portalu i akceptacji Regulaminu, do którego załącznikiem jest niniejsza Polityka Prywatności.

3. Podawanie danych ma charakter dobrowolny i wiąże się z procesem rejestracji w Portalu oraz ewentualnym zakupie abonamentu. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz i poprawiania i zmieniania.

 

Rozdział II. Zakres zbieranych danych

1. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik musi podać imię, nazwisko, nazwę firmy, swój adres email oraz hasło, z którego będzie korzystać w trakcie dostępowania do Portalu.

2. W trakcie kontaktu emailowego z obsługą Portalu może zajść potrzeba podania przez Użytkownika takich danych jak imię i nazwisko oraz adres email.

3. Ponadto, w trakcie wizyty w Portalu automatycznie zbierane są takie dane jak adres IP użytkownika, adres hosta, model i wersja przeglądarki, model i wersja systemu operacyjnego. Dane te zbierane są za pomocą zewnętrznego mechanizmu monitorowania ruchu i dostępne są w tym mechanizmie tylko w postaci analiz zbiorczych - bez możliwości powiązania danych z konkretnym użytkownikiem.

 

Rozdział III. Przetwarzanie danych

1. Dane przetwarzane są dla potrzeb :

- logowania do Portalu / Usługi

- realizacji płatności i wystawienia ewentualnej faktury VAT za korzystanie z płatnych funkcjonalności Portalu / Usługi oraz wysyłki potwierdzenia zawartej transakcji.

- kontaktu z obsługą Portalu / Usługi celem uzyskania wyjaśnień lub rozwiązania problemów Użytkownika.

2. Udostępnione przez Użytkownika dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Wyjątki od tej reguły stanowią:

- proces realizacji płatności na rzecz P-INK Paweł Biardzki - w takiej sytuacji dane Użytkownika mogą zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, płatniczej lub rachunku bankowego Użytkownika. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu dokonania zakupu,

- udostępnienie danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Udostępniony przez Użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do następujących celów :

- przesłania linku aktywującego konto Użytkownika w Portalu,

- przesyłania linku umożliwiającego odzyskanie utraconego przez Użytkownika hasła do Portalu;

- przesyłania Potwierdzenia Wygenerowania Raportu,

- przesłania informacji o zmianach w funkcjonalnościach Portalu lub zmianach w obowiązujących regulacjach,

- bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną w związku rozwiązywaniem przez obsługę Portalu zgłoszonych pytań bądź problemów.

Ponadto, podany adres email będzie wykorzystywany do identyfikowania Użytkownika w procesie logowania do Portalu (login).

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej Portalu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości tron internetowych Portalu.

 

Rozdział IV. Zmiana danych osobowych

1. Zmiana danych osobowych odbywa się za pośrednictwem Portalu. Po zalogowaniu się do Portalu i wybraniu sekcji „Twoje konto” Użytkownik może wprowadzić zmianę adresu emailowego wykorzystywanego jako login, zmienić hasło lub usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi. Po usunięciu konta dane wykorzystane do wystawiania faktur VAT pozostaną w systemie.

2. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią wystawionej faktury.

3. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Rozdział V. Reklamy

P-INK Paweł Biardzki nie odpowiada za treść publikowanych w Portalu reklam pochodzących od osób trzecich.

 

Rozdział VI. Zmiana polityki prywatności

P-INK Paweł Biardzki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Nowa treść wchodzi w życie z dniem opublikowania jej na stronie internetowej Portalu o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w korespondencji elektronicznej.

 

Rozdział VII. Administrator

Administratorem danych jest P-INK Paweł Biardzki, ul. Lutosławskiego 8, 01-649 Warszawa, Regon: 010486650, NIP: 536 001 72 93, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Minister Gospodarki

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownik przyjmuje do wiadomości ich zapisy.

 


x
pname

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.

« Kontynuuj zakupy Zamówienie »
x
Error

we have a problem.

« Kontynuuj zakupy